SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •     • WEB •     • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
ZAJEDNIČKE OSOBINE NAŠIH PROGRAMA
 
 
VIŠEKORISNIČKI PRISTUP

Za svakog korisnika programa je moguće podešavanje prava pristupa bilo kom delu programa i operacijama koje su mu dozvoljene, kao i računarima na kojim mu je dozvoljen rad, zapisuju se ulasci i izlasci svih korisnika, prate se sve izmene i omogućen je pregled svih promena na podacima, podaci se prilikom rada automatski zaključavaju, a moguće je i njihovo rezervisanje. Svaki korisnik ima mogućnost pravljenja prečica na delove u programu koje najčešće koristi, pravljenje izveštaja kojima samo on ima pristup, kao i individualno prilagođavanje izgleda ekrana.

Više o tome ...

DOSLEDNOST, TIPSKI EKRANI I LAKOĆA KORIŠTENJA

Prilikom izrade bilo kog dela programa vodili smo računa o poštovanju svih internih standarda koje smo sami sebi postavili. U našim programima postoji mali broj tipskih ekrana čija je funkcionalnost potpuno zaokružena, a sve to, uz veliki broj intuitivnih rešenja, doprinosi bržem i efikasnijem radu, tako da je proces učenja i usvajanja programa izuzetno kratak i lak za korisnika.

Više o tome ...

BOGATSTVO I FLEKSIBILNOST IZVEŠTAVANJA

Svaki korisnik može samostalno da prilagođava ekrane i štampe, a formiranje novih izveštaja na osnovu postojećih podataka je vrlo jednostavno (u programu postoje 5 osnovnih oblika izveštaja: lista, zbirni pregled, hijerarhijski pregled, kocka, kao i pivot izveštaji), a svaki od ovih izveštaja je moguće štampati ili eksportovati u Excel, Word, PDF ili tekstualni fajl. Takođe je moguća izmena dizajna svih štampanih obrazaca u samom programu, što je rešenje koje je jedinstveno na domaćem tržištu softvera.

Više o tome ...

PARAMETRIZOVANOST I OPTIMIZACIJA

U procesu razvoja svakog od programskih paketa iz naše ponude potrudili smo se da svaki parametar koji uočimo, ili nam korisnici ukažu na njega izdvojimo u poseban deo programa i otvorimo za buduće korištenje. Pristup podacima, kao i funkcionalnost je maksimalno optimizovan i troši minimum resursa. Zahvaljujući tome, podaci se brzo unose i pretražuju.

Više o tome ...

MS WINDOWS ORIJENTACIJA

Svi naši programi su predviđeni isključivo za rad na Windows operativnim sistemima, a optimizovani su za Windows XP OS. Prilikom razvoja se vodilo računa o poštovanju svih standarda koji već postoje kod najpoznatijih Office alata tipa Excel ili Word, tako da se program vrlo lako uči i usvaja.

Više o tome ...

LOKALIZOVANOST

Svi ekrani i dijalozi, kao i štampani obrasci su na srpskom jeziku u latiničnom pismu, a takođe je podržana i štampa na ćiriličnom pismu, kao i na pismu jezika sredine.

Više o tome ...

Izgled ekrana
Višekorisnički pristup

Izgled ekrana
Doslednost, tipski ekrani i lakoća korišćenja

Izgled ekrana
Bogatstvo i fleksibilnost izveštavanja

Izgled ekrana
Parametrizovanost i optimizacija

Izgled ekrana
MS Windows orijentacija

Izgled ekrana
Lokalizovanost
DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [web]   [cenovnik]   [kontakt]