SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •    PROGRAMI    • WEB •     • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
PROGRAMI
 
 
IZRADA RAČUNARSKIH PROGRAMA - NAŠA OSNOVNA DELATNOST

Naša osnovna delatnost je izrada računarskih programa, sa naglaskom na rešenja za unos i obradu podataka. Svi proizvodi koje nudimo su razvijeni kod nas i imamo sva autorska prava na njih, a pored velike ponude gotovih programa prihvatamo i izradu specifičnih rešenja po narudžbi.

Kao sporedne delatnosti kojima se bavimo možemo navesti izradu WEB prezentacija (ova prezentacija je jedan od primera naših radova), projektovanje i izrada baza podataka, kao i pružanje usluga savetovanja i obuke.

OBLASTI PRIMENE

Primena našeg softvera nije ograničena na određene privredne delatnosti, tj. naš softver nalazi mesto svuda gde postoji potreba da se unose, obrađuju i primenjuju bilo kakvi podaci. Naši programi jednako dobro rešavaju kompleksne probleme velikih poslovnih sistema, kao i male probleme npr. neke jednostavne evidencije. Kao rezultat ovakve razvojne orijentacije, u našoj ponudi možete naći raznovrsne programe; od informacionih sistema, pa sve do manjih programa specifične namene. Svaki naš program je razvijen uz veliku saradnju sa korisnicima, koji su nam pored programskih specifikacija pružali i kvalitetna stručna znanja neophodna za projektovanje i izradu.

ZAJEDNIČKE OSOBINE NAŠIH PROGRAMA

Svi naši programi imaju veliki broj zajedničkih osobina, što je posledica naše razvojne strategije da sva naša rešenja baziramo na jednistvenom projektnom okviru, čime uspevamo da svako poboljšanje i unapređenje primenimo na sve programe iz ponude.

Više o tome ...

PROGRAMI U PONUDI

Proizvodi iz naše ponude mogu se svrstati u više kategorija, u zavisnosti od kompleksnosti i ciljne grupe.

Informacioni sistemi
Ovi programi predstavljaju integrisana ERP rešenja, čija je implementacija složena, ali višestruko isplativa za kupca još u prvoj godini eksploatacije sistema. Prednost u odnosu na neka slična rešenja koja se nude u Srbiji je, pored niže cene i potpuno prilagođavanje specifičnim zahtevima kupaca. Osnovna karakteristika ovih programa je integrisanost, jer tamo gde se uvodi naš sistem obično zamenjuje 3 do 6 do tada zasebnih aplikacija, kao i automatizovanost, koja se ogleda u automatskom knjiženju svih poslovnih promena u odgovarajuću glavnu knjigu.

Programi za radnje i preduzeća

Programi iz ove kategorije su namenjeni preduzećima i radnjama raznih delatnosti, koja su vođenje svojih poslovnih knjiga poverili nekoj od knjigovodstvenih agencija, ali im je i dalje neophodan softver pomoću kojeg u većoj ili manjoj meri obavljaju i prate svoje poslovanje. Ovi programi su oslobođeni od nekih knjigovodstvenih termina, kao npr. konto, duguje, potražuje i sl. i ne zahtevaju poznavanje knjigovodstva, već je jedini preduslov poznavanje posla kojim se firma bavi.
Prednost ovakvih rešenja je što firma u svakom trenutku ima sve neophodne evidencije i izveštaje o svom poslovanju, obavezama, potraživanjima, pa time ne zavisi od agencije koja joj vodi poslovne knjige. Pri tome, kompletno rešenje je puno jednostavnije nego programi koji su namenjeni za zvanično knjigovodstvo.
Svi programi iz ove kategorije su osmišljeni i zaokruženi tako da optimalno zadovolje potrebe korisnika. Takođe, oni su i razvojno povezani na takav način da je moguće da kupac, uz doplatu, pređe sa jednostavnijeg programa iz ove kategorije na složeniji program iz ove iste kategorije.
Ovi programi imaju najviše uspeha u primeni kod veleprodaja, uslužnih delatnosti, kao i proizvodnih firmi manjih informatičkih zahteva.

Programi za budžetske korisnike

Programi iz ove kategorije su namenjeni lokalnim samoupravama i budžetskim korisnicima.
Programi za agencije za nekretnine

Programi iz ove kategorije su namenjeni agencijama za nekretnine.
Programi za štamparije

Specifični programi razvijani za potrebe poslovanja štamparija i firmi koje se bave grafičkom i prepress delatnošću.
Ostali programi
SOLUTION XP
Informacioni sistem za preduzeća i radnje, namenjen firmama koje imaju svoju knjigovodstvenu službu.
Više o tome ...
BUDŽET XP
Informacioni sistem za lokalne samouprave, budžet, finansije, trezor.
Više o tome ...
PRODAJA XP
Fakturisanje robe i usluga, kao i praćenje kupaca (nije predviđeno vođenje zaliha).
Više o tome ...
POSAO XP
Kompletna funkcionalnost programa "Prodaja XP" + evidencija UR i isplata, troškovi, dobavljači, PDV.
Više o tome ...
TRGOVINA XP
Kompletna funkcionalnost programa "Posao XP" + ulaz robe, komisiona prodaja, zalihe.
Više o tome ...
PROIZVODNJA XP
Kompletna funkcionalnost programa "Trgovina XP" + normativi, radni nalozi, SZR.
Više o tome ...
SERVIS XP
Kompletna funkcionalnost programa "Trgovina XP" + evidencija mašina, poslova, servisnih usluga.
Više o tome ...
NAKNADE XP
Evidencija i praćenje svih komunalni taksi i naknada koje se naplaćuju.
Više o tome ...
MATIČAR XP
Matičari, osnovni upisi, izdavanje izvoda i uverenja.
Više o tome ...
BUDŽET XP LITE
Knjigovodstvo budžetskih korisnika, praćenje izvršenja troškova, ostvarenja prihoda, dobavljači.
Više o tome ...
NEKRETNINE XP
Kompletno agencijsko poslovanje - ponuda i potražnja, prodaja i zakup.
Više o tome ...
AGENT 98
Osnovna evidencija ponude nekretnina za prodaju - kuće, stanovi, lokali.
Više o tome ...
AGENT 98+
Evidencija kupaca, investitora, kao i praćenje aktivnosti agenata.
Više o tome ...
RADNI NALOZI XP
Praćenje poslova pripreme štampe i digitalne štampe, kao i naplate istih.
Više o tome ...
PRINT STUDIO XP
Evidencija štamparskih usluga i fakturisanje istih.
Više o tome ...
ŠANK XP
Evidencija i štampanje šank listi.
Više o tome ...
DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [web]   [cenovnik]   [kontakt]