SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •    WEB    • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
WEB
 
 
Ukoliko Vam se dopada izgled naše prezentacije, možemo Vam ponuditi uslugu izrade WEB prezentacije po Vašoj specifikaciji.

TEHNOLOGIJA

Specijalizovali smo se za izradu rešenja koja kombinuju grafički i tekstualni sadržaj, a projekte izvodimo kao kombinovana HTML, CSS i Java script rešenja.

CILJNA GRUPA

Kao ciljnu grupu za našu ponudu uzeli smo srednja i mala preduzeća i radnje, kojima nudimo izradu jednostavne i funkcionalne internet prezentacije, koja bi ih na najbolji način predstavila.

PREDNOSTI

Naša najveća prednost je brzina i kvalitet izrade, kao i povoljnija cena izrade prezentacije u odnosu na konkurenciju. Treba istaći i jednostavnije i jevtinije održavanje u odnosu na slična rešenja.
POVOLJNOSTI
Svi kupci i korisnici naših programa imaju popust od 50% na krajnju cenu naknadne izrade WEB prezentacije kod nas.

Takođe i svi kupci i naručioci naših WEB prezentacija pri kupovini nekog od naših programskih paketa dobijaju umanjenje cene za iznos od 50% cene WEB prezentacije koju su prethodno platili kod nas.
EKSTRA PONUDA!
Za samo 100 eura možemo izraditi za Vas WEB prezentaciju Vaše firme, veličina prezentacije 5 - 10 stranica + BONUS stranice za obelodanjivanje finansijskih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene o finansijskim izveštajima, izveštaj nezavisnog revizora).
DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [cenovnik]   [kontakt]